Lưu trữ
F.A.Q
Quy định
Đề bài
Rank list
Giải thưởng
DSAPVN Club

WWW.IOICAMP.COM


DDTH.ORG5CHAU IT&T


Free Pascal 1.45


Le Thanh TrungAge7teenMg9H


 

2nd VNOPSC

The tasks

STT Name PDF DOC Tests
1 Kỹ sư xây dựng
2 Biến đổi dãy số
3 Sửa đường
4 Dãy tăng
5 Thêm cạnh
6 Các điểm trên mặt phẳng
7 Khoảng cách Manhattan
8 Đỉnh trung tâm

The texts

You can download the contest summary and FAQs here!

The final results

Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total
Pham Tuan Hung 200 0 125 130 100 100 54 70 779
Angel 160 0 130 130 100 100 62 70 752
Nguyen Chi Thien 140 0 130 130 100 100 62 70 732
Squall Leonhart 90 0 130 130 100 100 62 70 682
Dang Vinh Bao 70 0 130 130 100 100 62 70 662
Pham Xuan Hoa 70 0 90 130 100 100 62 70 622
Trinh Huy Thong 50 0 115 130 100 100 26 70 591
Huynh Ly Thanh Trung 70 0 130 130 0 100 62 46 538
Nguyen Minh Thien - - 70 130 100 20 70 70 460
Hong Phuc 50 - - 85 100 0 62 24 321
CoBeChuaBietYeu - - - 10 100 100 20 - 230
Quang Hung - - 120 0 100 - - - 220
Quan Vo Anh - 0 - 15 100 - 62 34 211
Pham Manh Hung 0 - - 0 64 100 28 0 192
Latina Matrix 0 - 20 0 0 0 62 22 104
Vitara SS - - - 10 - 0 62 - 72
Mai Tuyet - - - - - - 62 - 62
Lee Huynh - - - 0 - - - - 0
Minh Hoang - - - - - 0 - - 0
 
Google

WWW      mg9h.net
 

  Xin hỏi có giới hạn độ dài của output bài BASE3 không ?

  Sample output của bài 2arrays

  Bổ sung giới hạn bài 2 dãy số.

  Giới hạn của bài desert?

 
[ 5 queries used ] [ Executed in 0.02804 sec ] [ 812330 visitors ]
© 2005, Vietnamese Online Problem Solving Contest