Lưu trữ
F.A.Q
Quy định
Đề bài
Rank list
Giải thưởng
DSAPVN Club

WWW.IOICAMP.COM


DDTH.ORG5CHAU IT&T


Free Pascal 1.45


Le Thanh TrungAge7teenMg9H


 
Frequently Asked Questions

     Vì đây là lần đầu tiên tổ chức nên không tránh khỏi những sai sót, chúng tôi mở mục FAQ này để giải đáp nhanh nhất có thể những thắc mắc của bạn về vấn đề thi (trong phạm vi cho phép), cách chấm điểm, etc...

Mọi câu hỏi xin bạn hãy gửi trực tiếp về địa chỉ vnopsc@yahoo.com


Q: Xin hỏi có giới hạn độ dài của output bài BASE3 không ?
A: Tối đa là MaxLongInt = 231 - 1


Q: Sample output của bài 2arrays
A: Số cuối cùng trong output là 5 (thay vì 6).


Q: Bổ sung giới hạn bài 2 dãy số.
A: 1 <= K <= 15000


Q: Giới hạn của bài desert?
A: Kết quả không quá 2 * 109

P.S: xin lỗi vì thiếu sót.


 
Google

WWW      mg9h.net
 

  Xin hỏi có giới hạn độ dài của output bài BASE3 không ?

  Sample output của bài 2arrays

  Bổ sung giới hạn bài 2 dãy số.

  Giới hạn của bài desert?

 
[ 7 queries used ] [ Executed in 0.0151 sec ] [ 840014 visitors ]
© 2005, Vietnamese Online Problem Solving Contest