Lưu trữ
F.A.Q
Quy định
Đề bài
Rank list
Giải thưởng
DSAPVN Club

WWW.IOICAMP.COM


DDTH.ORG



5CHAU IT&T


Free Pascal 1.45


Le Thanh Trung



Age7teen



Mg9H


 

RankList

Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total
Dang Vinh Bao 200 6 130 130 60 100 54 70 750
Angel 200 - 130 126 100 100 - 70 726
Hong Anh Khoa 200 - 130 71 80 100 54 70 705
Quang Viet 200 6 130 126 - 100 70 70 702
Nguyen Huu Phuoc 200 - 130 130 0 100 0 0 560
Le Don Khue 200 - 130 126 - 100 0 - 556
Ngo Minh Duc 185 6 130 - 0 100 0 70 491
Xuan Quang 200 - 130 56 - 100 0 0 486
Phu Thuy Nho Xinh Dep - - 130 - 0 100 0 0 230
Nguyen Cong Hiep - - 130 - - 100 - - 230
Dang Hoang Vu - - 130 - - 100 - - 230
Le Trong Dao - - 130 - - 100 0 0 230
Atula - - 0 126 - 96 - 0 222
Nguyen The Anh 18 - 130 8 - 0 0 - 156
Mai LTT 0 - 0 4 - 100 - - 104
Vo Anh Quan 18 - 0 0 0 76 - - 94
Hong Phuc 0 - - - - - 54 0 54
Latina Matrix 6 - 0 13 0 0 16 0 35
Trinh Tran Dang Khoa - - 0 - - 32 - - 32
Minh Hieu - - 0 - - - - - 0
Huyen Minh 0 - - - - - - 0 0
Nguyen Khanh - - - - - - 0 - 0
Pham Hai Minh - - - - 0 - 0 - 0
Truong Hoang Tho - - - - - - - 0 0
 
Google

WWW      mg9h.net
 

  Xin hỏi có giới hạn độ dài của output bài BASE3 không ?

  Sample output của bài 2arrays

  Bổ sung giới hạn bài 2 dãy số.

  Giới hạn của bài desert?

 
[ 31 queries used ] [ Executed in 0.09669 sec ] [ 840018 visitors ]
© 2005, Vietnamese Online Problem Solving Contest