Lưu trữ
F.A.Q
Quy định
Đề bài
Rank list
Giải thưởng
DSAPVN Club

WWW.IOICAMP.COM


DDTH.ORG5CHAU IT&T


Free Pascal 1.45


Le Thanh TrungAge7teenMg9H


 

Quy định tham dự cuộc thi


  • Các bạn tham dự thi sẽ giải 7-10 bài tập toán tin trong thời gian 5 ngày từ 19.00 ngày 27/01/2005 đến 19.00 ngày 04/02/2005

  • Ngôn ngữ lập trình sử dụng là FP 1.10 hoặc TC 3.0

  • Gửi mã nguồn chương trình của bạn cho BTC theo địa chỉ email: vnopsc@yahoo.com

  • Mỗi email chỉ gửi kèm theo file mã nguồn của 1 bài với tiêu đề thư là số thứ tự của bài + tên file mã nguồn (ví dụ: "Bai 1 : UNKNOWN.PAS")
  • Bạn có thể gửi bài bao nhiêu lần cũng được, nhưng kết quả của bạn chỉ được chấm với mã nguồn gửi cuối cùng (^_^ trường hợp thí sinh nếu bomb thư BTC thì sẽ bị loại kể cả bài thi được 100/100 điểm ^_^)

  • BTC sẽ cố gắng đưa ra bảng xếp hạng khoảng 1 lần / ngày trong quá trình làm bài để các bạn làm nhầm bài có thể cải thiện kết quả của mình

 
Google

WWW      mg9h.net
 

  Xin hỏi có giới hạn độ dài của output bài BASE3 không ?

  Sample output của bài 2arrays

  Bổ sung giới hạn bài 2 dãy số.

  Giới hạn của bài desert?

 
[ 5 queries used ] [ Executed in 0.03553 sec ] [ 840013 visitors ]
© 2005, Vietnamese Online Problem Solving Contest